logo
logo
/
TON Community VN Icon
TON Community VN
Vietnamese speaking TON Community
5.0
6 Отзывы

app screenshot
app screenshot
app screenshot
Описание
The Open Network (TON) đang đưa tiền mã hóa vào mọi túi tiền. Bằng việc xây dựng hệ sinh thái Web3 ngay trong ứng dụng Telegram Messenger, TON đang mang đến cơ hội cho hàng tỷ người sở hữu danh tính số, dữ liệu và tài sản số của chính họ.
Отзывы
6
Войдите через Telegram,  чтобы оставить отзыв
emctymdeuasit
15.05.2024
This is the most amazing TON group I've ever known 🚀
RenXJSA
15.05.2024
good community this time can take profit from ton
Sleeper2000
12.05.2024
good community
Jukiama
12.05.2024
nhom viet nam ve ton xin nhat ma toi biet
ducnguiaa22
08.05.2024
Vip
Платформы
Telegram, Web
Языки интерфейса
Vietnamese
attention
TON App не несет ответственности за любые приложения в каталоге. Используя это приложение, вы берете на себя все риски. Прочтите нашу Отказ от ответственности. Условия использования. Политика конфиденциальности