logo
logo
/
TON Community VN
TON Community VN Icon
TON Community VN
Vietnamese speaking TON Community
5.0
6 Ulasan

app screenshot
app screenshot
app screenshot
Deskripsi
The Open Network (TON) đang đưa tiền mã hóa vào mọi túi tiền. Bằng việc xây dựng hệ sinh thái Web3 ngay trong ứng dụng Telegram Messenger, TON đang mang đến cơ hội cho hàng tỷ người sở hữu danh tính số, dữ liệu và tài sản số của chính họ.
Ulasan
6
Sign in with Telegram  to leave a review
emctymdeuasit
15.05.2024
This is the most amazing TON group I've ever known 🚀
RenXJSA
15.05.2024
good community this time can take profit from ton
Sleeper2000
12.05.2024
good community
Jukiama
12.05.2024
nhom viet nam ve ton xin nhat ma toi biet
ducnguiaa22
08.05.2024
Vip
Platform
Telegram, Web
Bahasa antarmuka
Vietnamese
attention
TON App tidak bertanggung jawab atas aplikasi apa pun di katalog. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda menanggung semua risiko. Baca kami Disclaimer Terms dan Kebijakan Privasi